Informacje dla wierzycieli

Od 01.01.2024 Komornik jest uprawniony do przyjmowania spraw z wyboru całej Apelacji Katwickiej, która swoim obszarem obejmuje właściwość sądów okręgowych w Bielsku Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Komornik również dokonuje doręczeń korespondencji sądowej na obszare Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz dokonuje poszukiwania majątku na wniosek Syndyka w trybie art 178 ustawy Prawo Upadłosciowe.

Komornik na wniosek stron sporządza również protokół stanu faktycznego   będący zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. Istotą instytucji protokołu stanu faktycznego jest urzędowe zabezpieczenie dowodów, protokół taki, jako dokument sporządzony przez uprawniony organ, ma moc dokumentu urzędowego co do faktów w nim opisanych, na co wskazuje treść art. 244 § 1 KPC (w praktyce instutucja ta może być przydatna np przy: stwierdzeniu zalania lokalu, oględziny szkody, protokół zdawczy przy zwrocie przedmiotu najmu i wielu innych sprawach). Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych i wynika ona z art. 42 ustawy o kosztach komorniczych.

Kancelaria dysponuje dostępem elektronicznym do następujących zewnętrznych systemów:

CEPIK,

ZUS,

OGNIVO (abonament),

E-US, JPK

Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW),

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CBBR),

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Wykaz podmiotów VAT,

GEOPORTAL- Ewidencja Gruntów powiatu cieszyńskiego i UM w Cieszynie

Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)

Kancelaria korzysta z  programu Komornik SQL oraz posiada dostęp do usług oferowanych przez Komornik.It, Effectivo, Komornik Online.

Zgodnie z art 10 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Cieszynie, który obejmuje:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Cieszynie: 
Miasto Cieszyn, 
Miasto i Gmina Wisła, 
Gmina Brenna (Brenna, Górki Male, Górki Wielkie),
Gmina Chybie (Chybie, Mnich, Frelichów, Zaborze, Zarzecze), 
Gmina Dębowiec (Dębowiec, Iskrzyczyn, Ogrodzona, Kostkowice, Łączka, Simoradz, Gumna), 
Gmina Goleszów (Goleszów, Bażanowice, Cisownica, Godziszów, Kisielów, Kozakowice Górne i Dolne, Leszna Górna, Puńców, Dzięgielów), 
Gmina Hażlach (Hażlach, Kończyce Wielkie, Brzezówka, Pogwizdów, Zamarski, Rudnik), 
Gmina Istebna (Istebna, Jaworzanka, Koniaków), 
Gmina Skoczów (Skoczów, Pogórze, Harbutowice, Międzyświeć, Bładnice, Kiczyce, Pierściec, Ochaby, Wiślica, Kowale, Wilamowice), 
Gmina Strumień (Bąków, Zabłocie, Pruchna, Drogomyśl, Zbytków), 
Gmina Ustroń (Jaszowiec, Lipowiec, Zawodzie, Nierodzim, Polana, Dobka),
Gmina Zebrzydowice (Zebrzydowice, Kaczyce, Kończyce Male, Marklowice Górne).

 

                                                                                       Godło